אספקה/הובלת מוצרים

העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר (בתוספת דמי משלוח המפורטים באתר)
לכתובת בישראל, במועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.
העסק יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה כפי שמצוינים בדף המכירה
ומתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית, העסק רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום
סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. באזורים אלו יתכן עיכוב של עד 14 יום במועד
האספקה , עיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. לעסק שמורה הזכות להודיע כי
מטעמים ביטחוניים ואחרים לא ניתן יהיה לספק את המוצר לגולש, לא תתקבל הצעתו
לרכישה והמוצר לא יסופק לו, דבר שלא ייחשב להפרת הסכם כלשהו על ידי מי מהצדדים.
זמני אספקת המוצרים כוללים רק חישוב ימי עסקים לא כולל שישי שבת ערבי חג וחגים.
בעת אספקת המוצר ראשי בעל העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת
מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס
האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
איסוף עצמי-במידה ונבחרה האפשרות של איסוף עצמי של המוצר, על הגולש להגיע
עצמאית לבית העסק בתיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. המוצר יסופק עם הצגת תעודה
מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית, לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.
אספקה לחו"ל-דמי המשלוח באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות ישראל.